What to focus on when starting a new project

Върху какво да се фокусираш, когато започваш нов проект

Започвал съм много неща през живота си, които не съм успявал да довърша. Тъй като обичам да анализирам, много често съм се връщал назад и съм се питал какво точно се  е объркало, за да се проваля. След доста ровене и четене смятам, че успях да си отговоря и да открия проста система, която може да[…]