Efficiency to the max or how to use the 80/20 rule

Ефективност на MAX или как да използваш правилото 80/20 – част I

Чувал ли си някога за правилото 80/20? Ако не си, то вероятно тази статия ще е едно от най-полезните неща, които си чел в живота си.Ако си, се надявам да ти дам нова перспектива върху нещата, така че да можеш да прилагаш това правило по-добре в живота и бизнеса си.   Преди много години италианският[…]